Missie van onze school

‘Een fijne schooltijd begint bij jezelf.’

De Huve moet volgens ons een plek zijn:
- Waar kinderen zich veilig voelen.
- Waar ouders zich welkom weten en mee mogen denken over de ontwikkeling van de school.
- Waar leerkrachten met plezier en op een vernieuwende wijze hun werk doen.

Het gebouw
Het 1e gedeelte van het gebouw bestaat uit 7 lokalen en een speellokaal. In dit gedeelte zitten de groepen 5 t/m 8, de “Bieb op school” en het "kleuterplein". De groepen 1 en 2 werken samen op het Kleuterplein. Het Kleuterplein bestaat uit vier ruimtes, te weten 2 lokalen en twee hallen. Het werken vindt plaats in deze ruimtes, de kinderen van beide groepen werken hier tegelijk. Ook het buitenspelen is gezamenlijk. Verder zitten beide groepen apart tijdens de dagopening, het fruiteten, de taal-, reken- en kanjerkring en bij de lunch. Ook sluiten we de dag gesplitst af.
Het mooie van het Kleuterplein is, dat kinderen gebruik kunnen maken van meerdere ruimtes waardoor er meer werkruimte ontstaat. De kinderen worden hierdoor gestimuleerd om ontdekkend te leren en veel samen te werken.
Het werken met verschillende leeftijden heeft verschillende voordelen: de oudste kinderen kunnen de jongste kinderen uitleggen en helpen en als een jonge leerling al meer uitdaging nodig heeft, dan kan hij of zij meedoen met meer uitdagend werk. Op deze manier leren kinderen met en van elkaar!

Het gebouw is in 2008-2009 uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte met daarin 7  lokalen  en  een  grote  gemeenschapsruimte.  De  Huve  maakt  voor  de kleutergroepen  (1/2a  en  1/2b)  in  dit  deel  gebruik  van  2  lokalen.  In  de gemeenschapsruimte heeft de BSO “De Cirkel” haar  intrek genomen en  PCB “De Mare” heeft voor haar groepen 6 en 8 de overige 3 lokalen in gebruik.
Om  het  plein  is  een  hek  geplaatst,  waardoor  het  speelplein  tijdens  de schooluren alleen toegankelijk is voor de kinderen van De Huve.  Na schooltijd, als de hekken zijn gesloten is het plein niet toegankelijk.
Vorig schooljaar is begonnen met een renovatie van het schoolplein. Het grote plein  is  opnieuw  betegeld  en  er  zijn  diverse  spelen  op  geschilderd.  De klimtoestellen  zijn  bij  elkaar  gezet  en  er  is  nog  een  toestel  bijgeplaatst.  Dit schooljaar zal er nog een aantal aanpassingen plaatsvinden.

De naam van de school
De Huve is een Achterhoekse naam voor bijenkorf. Rondom  en  in  een  bijenkorf  is  grote  bedrijvigheid  te  vinden.  We  willen  een levendige school zijn, waar de leerlingen zich thuis  voelen. Een plaats ook waar ze samen leren en met elkaar zaken leren aanpakken.

Identiteit
De  Huve  is  een  protestants  christelijke  basisschool  die  open  staat  voor  alle gezindten. Wij vragen van de ouders in elk geval dat zij onze achtergrond, onze christelijke identiteit respecteren. De identiteit van onze school vindt z'n oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron.  We  willen  ruimte  bieden  aan  ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Ons  onderwijs  is  niet  neutraal  maar  betrokken  op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school. Voor  de  godsdienstlessen  maken  we  gebruik  van  de
methode  Kind  op  Maandag.  We  vertellen  de Bijbelverhalen  vanuit  thema’s  waarin  het  dagelijks leven  van  de  kinderen  ook  een  plaats  krijgt.  Deze thema’s  worden  verder  uitgewerkt  in  kringgesprekken,  voorbeeldverhalen  en liedjes.