Op De Huve werken wij met een vernieuwend onderwijsconcept. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat we onze leerlingen onderwijs willen aanbieden dat past in de 21e eeuw.
 
Het kind staat centraal!
Wij hebben gekozen voor een vorm van onderwijs die aansluit bij de kinderen van deze tijd, en die ze tevens voorbereidt om mens te worden in de toekomst.  

De kern van ons onderwijs is dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. Dat betekent dat we het leerstofaanbod aanpassen aan wat het kind nodig heeft. Ieder kind volgt dus zijn eigen leerlijn. Hierin geven we het kind de begeleiding die het nodig heeft. We voeren regelmatig persoonlijke leerdoelengesprekken met het kind. Hierin stellen we voor een periode van een paar weken vast aan welke doelen en welke vakken het kind (extra) aandacht gaat (wil gaan) besteden. Vervolgens zorgt de leerkracht/coach ervoor dat het kind de leerstof die het nodig heeft kan gebruiken. Zo wordt het kind altijd uitgedaagd, maar kan het ook regelmatig succes ervaren!
 
Werken met iPads
Binnen ons onderwijs wordt gewerkt met iPads. Ieder kind heeft een eigen iPad. Deze iPad is ingericht met programma’s die het kind nodig heeft om aan de eigen doelen te kunnen werken. Dit zijn programma’s (apps)  voor rekenen, taal, lezen, topografie en nog veel meer. De iPad is eigenlijk een leerboek en een schrift ineen. De kinderen zijn dagelijks 25% tot 30% van hun tijd ook echt op de iPad bezig. Natuurlijk zijn er nog genoeg dingen waarmee kinderen werken die niet op de iPad gebeuren. Schrijven, lezen, wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs etc. Er wordt veel samengewerkt in tweetallen of kleine groepjes. En er zijn grote groepsactiviteiten.
 
Aan de slag met vaardigheden van de 21e eeuw
De kern van het onderwijs is gebaseerd op de vaardigheden van de 21e eeuw. Deze vaardigheden bereiden kinderen voor op het leven en werken in de toekomst. Die verandert immers voortdurend. We zeggen zelf: “We bereiden onze kinderen voor op beroepen die nog niet bestaan, waarin ze werken met techniek die nog niet is uitgevonden om problemen op te lossen waarvan we nog niet weten dat het problemen zijn”. In het onderwijs is naast het basisaanbod dan ook veel plaats voor samenwerken, leren communiceren, kritisch denken, zoeken naar creatieve oplossingen, ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden en kijken naar jezelf. Kinderen krijgen zo een hoop extra bagage voor het vervolgonderwijs en voor hun toekomst.
 
Op zoek naar talent
 Kinderen kunnen vaak meer dan alleen goed lezen, rekenen of werken met een computer. In ons nieuwe onderwijssysteem creëren we ruimte waarin kinderen kunnen ontdekken waar ze nog meer goed in zijn. In samenwerking met ouders, buren, vakmensen en teamleden organiseren we workshops waarin talenten ontdekken en ontwikkelen een kans krijgen. Dit verhoogt het leerplezier van kinderen en bovendien geeft het al een mooi perspectief voor de toekomst.
Maar niet alleen het talent van kinderen komt aan bod. Ook de teamleden kunnen hun talenten optimaal gebruiken. Wanneer een leerkracht een talent heeft, zorgen we dat dit in de hele school wordt gebruikt. De leerkrachten met extra rekenkwaliteiten bewaken voor de hele school het rekenonderwijs, de leerkracht met creatieve of muzikale kwaliteiten ziet ook meer kinderen dan alleen die van de eigen basisgroep. Alle leerkrachten worden breed inzetbaar. En daar profiteren kinderen weer van.
 
Ouders
Het O4NT onderwijs is ook voor en met ouders ontwikkeld. Dat betekent dat ouders een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Samen met de ouders en het kind kijkt de leerkracht een aantal keer per jaar naar de doeen die gepland zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun iPad meenemen naar huis, kunnen ouders samen met hun kind direct zien waar het mee bezig is. Ze kunnen meedenken over de planning en de keuzes van workshops. Het leren wordt zo echt een samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht. Iedere ouder kan zelf ook inloggen op de leeromgeving van het kind (dehuve.scooltool.nl)