Groepsindeling 2019/2020


Kleuterplein:
De Koolmeesjes (niveau 1): juf Elise
De Roodborstjes (niveau 2): juf Lisette en juf Bregje

Middenbouw:
De Kaketoes (3/4/5): juf Mirjam
De Nachtegalen (3/4/5): juf Marleen
De Fazanten (3/4/5): meester Mark en juf Nathalie (zwangerschapsverlof door juf Maureen)

Bovenbouw:
De Flamingo's (6/7/8): meester Rutger
De Zwaluwen 6/7/8): juf Susan
De Pauwen (6/7/8): juf Christien

Specialisaties:
Rekenen: meester Mark en juf Marleen
Taalbeschouwing: juf Susan
Spellen en stellen: juf Nathalie
Begrijpend lezen en studievaardigheden: juf Christien
Aanvankelijk lezen en schrijven: juf Mirjam
Wereldoriëntatie: meester Rutger
Bewegingsonderwijs: juf Susan
Engels: meester Rutger
Talentontwikkeling: juf Laura

IB'er: Laura Beunk
Directeur: Fenny de Lange